Ապրանքը ագրոմարքեթինգի համալիրում

Գինը՝ 1200դրամ
Էջերի քանակը՝ 6էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Ռեֆերատ

Բովանդակություն

Հատված

Մարքեթինգը տնտեսավարման բնագավառի ոլորտ է, որի շնորհիվ իրականացվող տնտեսական գործունեությունը դառնում է ավելի կանոնակարգված և արդյունավետ: Գոյություն ունեն բազմաթիվ առանձնահատկություններ, որոնք ընդգծում են մարքեթինգի կարևորությունը, դերն ու նշանակությունը: Մարքեթինգը կարելի է իրականացնել տնտեսության բազմաթիվ  բնագավառներում, այդ թվում նաև գյուղատնտեսության մեջ: Այս «գործիքի» շնորհիվ հարցերի պարզաբանումը մարքեթինգային տեսանկյունից բերում է ցանկալի և դրական արդյունքի: Մարքեթինգային առանձնահատկություններին անդրադառնալով` կարելի է առանձնացնել առավել կարևորները, որոնք էական են և կիրառելի:

Գրականության ցանկ