ՀՀ Ազգային Ժողովը

Գինը՝ 3800դրամ
Էջերի քանակը՝ 19էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Կուրսային

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ազգային Ժողովը և ՀՀ Նախագահը
2. Ազգային Ժողովը և ՀՀ Կառավարությունը
3. Ազգային Ժողովը և Դատարանները
Եզրակացություն
Օգտագործված Գրականության Ցանկ

Հատված

Խորհրդարանական հանրապետություններում պետության գլուխը նախագահն է, ով ընտրվում է կամ պառլամենտի, կամ էլ ընդլայնված մարմնի կողմից: Օրինակ Հունաստանում պառլամենտն է ընտրում հանրապետության նախագահին (Հունաստանի Սահմանադրություն, մաս1): Իսկ Հնդկաստանում նախագահը և փոխնախագահը ընտրվում են հատուկ կոլեգիալ մարմնի կողմից, որի կազմի մեջ մտնում են պառլամենտի 2 պալատները, ինչպես նաև օրենսդիր պետական ժողովի ընտրված անդամները: Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընտրվում է Ազգային ժողովի կողմից, հետևաբար իր կարգավիճակով ցածր է կանգնած նրանից (Ազգային ժողովից): Դա նշանակում է, որ Նախագահը նախկինի պես իրավասու չէ ակտիվորեն ազդելու Ազգային ժողովի գործունեության վրա՝ հասարակական և պետական կյանքի առանձին ոլորտներ իր հայեցողությամբ ընդունված հրամանագրերով կարգավորելու միջոցով (Սահմանադրության 139-րդ հոդվ.):

Գրականության ցանկ

1. «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Իրավունք» Խմբ. Այվազյան Երևան 2016թ.
2. «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն» 2015թ. փոփոխություններով
3. «Հայաստանի Հանրապետության Աժ կանոնակարգ»
4. Б.А. Страшун- Конституционное право зарубежных стран
5. М. В. Баглая- Конституционное право зарубежных стран
6. Ֆրանսիայի Սահմանադրություն
7. ԱՍՆ-ի Սահմանադրություն