Միջատների գլուխը և դրա հավելուկները, գլխի կառուցվածքը բեղիկները, աչքերը, բերանի օրգանները և տիպերը, դրանց կառուցվածքն ու ֆունկցիաները

Գինը՝ 3200դրամ
Էջերի քանակը՝ 16էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Կուրսային

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ինչ բան է էնտամոլոգիան
1.1 Միջատի արտաքին կառուցվածքի ընդհանուր պլանը
Գլուխ 2 Միջատի գլխի վրա գտնվող հավելուկները
2.1 Գլխի կառուցվածքը, գլխի դիրքը և տիպերը
2.2 Միջատների աչքերի տիպերը և կառուցվածքը
2.3 Բեղիկների կառուցվածքը և տիպերը
Գլուխ 3. Միջատի բերանի տիպերը և կառուցվածքը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Միջատների գլուխը և դրա հավելուկները, գլխի կառուցվածքը, բեղիկները, աչքերը, բերանի օրգանները և տիպերը, դրանց կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Թեմայի ընտրության հիմնավորումը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ միջատներն այնքան բազմատեսակ ու բազմազան են, որ մինչ օրս դեռ նոր տեսակներ են հայտնաբերվում: Նրանք դեռ ամբողջությամբ ուսումնասիրված չեն: Թեև գիտնականները մանրակրկիտ ուսումնասիրել են միջատների մարմնի կառուցվածքն ու բաղկացուցիչ մասերը՝ գլուխը, բերանը, բեղիկները, կուրծքը, որովայնն ու ոտքերը, բայց չեն կարող միանշանակ ասել, թե քանի տեսակ միջատ կա երկրագնդի վրա: Մանր միջատները դեռ լավ ուսումնասիրված չեն: Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել միջատների մարմնի կառուցվածքը, գլուխն ու բերանը, բեղիկները, դրանց տեսակներն ու ֆունկցիաները:

Գրականության ցանկ