Ոսկու համաշխարհային շուկան և դրա դասակարգումը

Գինը՝ 2800դրամ
Էջերի քանակը՝ 14էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Ռեֆերատ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ոսկու համաշխարհային շուկայի դասակարգումը
1.1 Լոնդոնի ոսկու շուկա
1.2 Ցյուրիխի ոսկու շուկա
1.3 ԱՄՆ-ի ոսկու շուկա
2. Ոսկու համաշխարհային շուկայի վերլուծություն
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ոսկու շուկաները ոսկու առևտրի հատուկ կենտրոններ են, որտեղ անընդհատ իրականացվում է ոսկու առք ու վաճառք շուկայական գներով: Ոսկու առք ու վաճառքը հետապնդում է արդյունաբերական-կենցաղային սպառման, մասնավոր կուտակման, ներդրումների, ռիսկերի ապահովագրման, սպեկուլյատիվ` միջազգային հաշիվների համար անհրաժեշտ արժույթի ձեռքբերում, նպատակներ:

Գրականության ցանկ

1. Ոսկու համաշխարհային խորհուրդ https://www.icmm.com/document/4441
2. http://www.mining.com/web/worlds-top-10-gold-deposits/
3. http://topnews.mediamall.am/?id=22988
4. Mining Procedures by Dave McCracken , 2000y.
5. Gail Butler Paul D. Morrison Recreational Gold Prospecting for Fun & Profit