Մտավորականությունն այսօր և երեկ

Էսսե
1500դրամ
3էջ

Մտավորական մարդկանց շարքում այն անհատներն են, որոնց գործունեության հիմքում մտավոր աշխատանքն է: Մտավորականների կեցության պայմանները, նյութական վիճակը, բարեկեցությունը անմիջականորեն ազդում են նրանց գործունեության վրա, և ընդհակառակը, հաճախ կարիքն ու անբարեկեցիկ կյանքը բազմաթիվ հանճարների համար ստեղծագործելու և ապրելու դաժան պայմաններ են …

Քրիստոնեության ընդունումը և նրա ազդեցությունը Հայաստանի վրա

Էսսե
4000դրամ
8էջ

Մենք հայերս շատ հպարտության տեղ ունենք: Մենք կարող ենք հպարտանալ, որ առաջին ժողովուրդն ենք, որը պետականորեն ընդունել է քրիստոնեությունը, մենք այն ժողովուրդն ենք, որը հավատարիմ է իր հավատին արդեն տասնյոթ դարից ավել, միակն ենք ողջ աշխարհում, որ ունենք խաչքարեր (եթե …

Քսաներորդ դարասկզբի ռուսական հեղափոխությունները և հայ ժողովուրդը

Էսսե
4000դրամ
8էջ

Առաջին համաշխարհային պատերազմը ծանր կացության մեջ հայտնված Ռուսաստանին կանգնեցրեց հեղափոխության ուղու վրա: Փետրվարյան հեղափոխությունը ծնվեց ժողովրդի դժգոհության արդյունքում՝ տապալելով ինքնակալությունը՝ Ռոմանովների արքայատոհմի ավելի քան 300-ամյա տիրապետությունը: Ինչպես նշում է Խ. Բարսեղյանը, «Ռուսաստանի առաջին հեղափոխությունը, որը նախապատրաստվել էր երկու դարերի սահմանագծում, …

Վերջին խորհրդային սերունդը

Էսսե
2500դրամ
5էջ

Հայաստանի խորհրդայնացումը, անշուշտ, պետք է համարել հայոց նորագույն պատմության շրջադարձային էջերից: Ինչպես նշվում է, «ժամանակաշրջանի համար Հայաստանի խորհրդայնացումը պետք է դիտել որպես պատմական իրողություն, թեկուզև սոցիալիստական հեռանկարի առումով: Ռուսաստանում իշխանության ղեկին անցած բոլշևիզմը արդեն 1920 թ. զորեղ գործոն էր, և …

Սումգայիթի ջարդերը

Էսսե
3500դրամ
7էջ

Արցախյան հիմնահարցը առանցքային նշանակություն ունի արդի հայոց պետության զարգացման համար։ Այս չլուծված խնդիրը անմիջական ազդեցություն է ունենում ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի վրա, այլ նաև Հարավային Կովկասի ողջ տարածաշրջանի ու միջազգային դիվանագիտության վրա՝ հնարավորություն տալով բազմաթիվ միջազգային խաղացողների՝ ինչ-ինչ կերպ …

Ս. Մոեմի «Լուսին և վեցպեսանոց», Գրիգի «Պուճուր մարդը», Վ. Սարոյանի «Հինգ հասուն տանձեր» ստեղծագործությունների վերլուծություն

Էսսե
1500դրամ
3էջ