Գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության առանձնահատկությունները

Ռեֆերատ
1400դրամ
7էջ

Ապահովագրությունը ըստ իր տեսակների ենթարկվում է բազմաթիվ դասակարգումների և ստորազատումների: Ապահովագրության դասակարգը իրենից ներկայացնում է որոշակի սկզբունքներով ձևավորված համակարգ, որի համաձայն ապահովագրությունը բաժանվում է գործունեության ոլորտների, ճյուղերի և ենթաճյուղերի, որոնց օղակները այնպես են դասավորված, որ յուրաքանչյուր հաջորդ օղակը հանդիսանում է …

Ապրանքը ագրոմարքեթինգի համալիրում

Ռեֆերատ
1200դրամ
6էջ

Մարքեթինգը տնտեսավարման բնագավառի ոլորտ է, որի շնորհիվ իրականացվող տնտեսական գործունեությունը դառնում է ավելի կանոնակարգված և արդյունավետ: Գոյություն ունեն բազմաթիվ առանձնահատկություններ, որոնք ընդգծում են մարքեթինգի կարևորությունը, դերն ու նշանակությունը: Մարքեթինգը կարելի է իրականացնել տնտեսության բազմաթիվ  բնագավառներում, այդ թվում նաև գյուղատնտեսության մեջ: …

Ապահովագրության և ֆրանշիզայի գործող համակարգերը գյուղատնտեսության ոլորտում

Ռեֆերատ
1200դրամ
6էջ

Ապահովագրական փոխհատուցում տրվում է ոչնչացված կամ վնասված ողջ գույքի համար: Ապահովագրված գույքի` փոխադրման ընթացքում ոչնչանալու կամ վնասվելու համար ապահովագրական փոխհատուցում վճարվում է այն պարագայում, երբ օրենսդրությամբ կամ փոխադրման մասին պայմանագրում բեռի ոչնչացման կամ վնասի դեպքում փոխադրողի պատասխանատվությունը չի սահմանվում: Ապահովագրական …

Հայաստանի գինիների շուկայի առանձնահատկությունները

Ռեֆերատ
1200դրամ
6էջ

Հայաստանի համար գինեգործությունը մի քանի առումով տարբերվում է տնտեսության մյուս ճյուղերից: Սա թերևս միակ ճյուղն է, և գինին էլ միակ խմիչքն է, որի մեջ առավելագույնս արտացոլվում է մեր ներուժը` թե՛ կլիմայի, թե՛ հողի և թե՛ պատմա-հասարակական գործընթացների առումով: Աստված մեզ …

Քաղաքական որոշումների ընդունման տեսություն

Ռեֆերատ
3000դրամ
15էջ

Ժամանակակից գիտական աշխարհի համար մշտապես արդիական է քաղաքական որոծւմների ընդունման տեսությունը գիտական հետազոտությունների ոլորտը, որն ընդգրկում է մաթեմատիկայի, վիճակագրության, տնտեսագիտության, մենեջմենթի և հոգեμանության հասկա- ցություններ ու մեթոդներ, ուսումնասիրում է մարդկանց կողմից տարμեր խնդիրների լուծումների ընտրության օրինաչափությունները, ինչպես նաև առավել արդյունավետ …

Իմիջի կառուցման առանձնահատկությունները Գրանդ Քենդի ընկերության օրինակով

Ռեֆերատ
2400դրամ
12էջ

Իմիջ (անգլ.՝ image [ˈɪmɪdʒ] — «կերպար») հասարակության կարծիքում ձևավորված ընդհանուր պատկերացումները այն մասին, թե ինչպես պետք է մարդը, իր դիրքին համապատասխանելով, դրսևորի իրեն։ Իմիջը ձևավորվում է հանրային կապերի, քարոզչության, գովազդի կողմից։ Իմիջի ստեղծման նպատակն է մեծամասնության գիտակցության մեջ օբյեկտի նկարտմամբ …

Պետերգոֆի թանգարան

Ռեֆերատ
2000դրամ
10էջ

XVIII հարյուրամյակի սկզբում Պետրոս I կայսեր կողմից, նոր հյուսիսային մայրաքաղաքից՝ Սանկտ Պետերբուրգից ոչ հեռու հիմնադրված Պետերգոֆը պետք է դառնար ցարական ամենաշքեղ ամառային նստավայրը: Նոր նստավայրի ստեղծման աշխատանքները տարվում էին ապշեցուցիչ արագությամբ: Արդեն 1723 թ. օգոստոսին տեղի ունեցավ Պետերգոֆի հանդիսավոր բացումը, …

Ուսումնական պլանի դերն ու նշանակությունը

Ռեֆերատ
2200դրամ
11էջ

Ուսումնական հաստատությունում կրթական գործընթացը կազմակերպվում է ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի և ուսումնական հաստատության տարեկան ուսումնական պլանի: Ուսումնական հաստատությունում իրականացվող յուրաքանչյուր հանրակրթական ծրագրի համար կազմվում է առանձին ուսումնական պլան հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին համապատասխան: Հանրակրթական պետական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունն իր …

Մանկապարտեզում տարվող աշխատանքների առանձնահատկությունները

Ռեֆերատ
2400դրամ
12էջ

Նախադպրոցական տարիքն ապահովում է երեխայի ընդհանուր զարգացումը, որը հետագայում ծառայում է որպես հիմքª մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերելու և տարբեր տեսակի գործունեություն ծավալելու համար: Այն միաժամանակ հնարավորություն է տալիս պահպանելու և ամրապնդելու երեխայի ֆիզիկական ու հոգևոր առողջությունը, ապահովում ներդաշնակ զարգացումն ու …

ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը

Ռեֆերատ
2000դրամ
10էջ

Նախադպրոցական կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակական կրթության համակարգի սկզբնական բաղկացուցիչ մասն է: Արդի փուլում կրթության համապարփակ բարեփոխումների գործընթացները պայմանավորված են կրթության ոլորտի բոլոր կառույցների համակարգված գործունեությամբ: 12- ամյա կրթական համակարգին անցնելու կապակցությամբ առավել կարևորվում է նախադպրոցական երեխաների դպրոցի նախապատրասվածության հարցը: Երեխաներին …