Ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների առանձնահատկությունները

Ռեֆերատ
3000դրամ
15էջ

Ժամանակակից տնտեսական զարգացումը բնութագրվում է տարածքային և միասնական միջտնտեսական համալիրներում ազգային տնտեսությունների ինտեգրման վառ տենդենցով, ազատ առևտրի ընդարձակ գոտիների ստեղծման ձգումով ապրանքների և ֆինանսական ռեսուրսների շարժումով: Սկսում է ձևավորվել ֆինանսական շուկան իր միասնական կանոններով, որոնք կանոնակարգում են ինչպես նյութական արժեքների, …

ՊԵԿ-Հարկային գործունեությունը

Ռեֆերատ
2800դրամ
14էջ

Համաձայն, «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1996թ. հունիսի 15-ի թիվ 287 հրամանագրի, ՀՀ կառավարության կառուցվածքում ստեղծվեց ՀՀ պետական եկամուտների նախարարությունը: ՀՀ Վարչապետի 1999թ. հուլիսի 15-ի թիվ 425 որոշումով հաստատվեցին «ՀՀ պետական եկամուտների նախարարության կանոնադրությունը» և «ՀՀ …

Մաքսատուրքների գործառույթները ու դրանց դասակարգումը

Ռեֆերատ
2400դրամ
12էջ

ՀՀ-ում իրականացվում է միասնական մաքսային քաղաքականություն, որը ՀՀ համընդհանուր տնտեսական քաղաքականության անբաժանելի մասն է: ՀՀ մաքսային քաղաքականությունը մաքսային գործի բնագավառում իրականացվող քաղաքական, իրավական, տնտեսական, կազմակերպչական և այլ լայնածավալ միջոցառումների համակարգ է, որոնք ուղղված են երկրի արտաքին և ներքին տնտեսական շահերի …

Մաքսասակագնային կարգավորման միջոցները

Ռեֆերատ
3200դրամ
16էջ

Համաշխարհային տնտեսության, արտաքին տնտեսական գործունեության և արտաքին առևտրի զարգացման օրինաչափությունները միշտ էլ եղել են տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում, և այս կապակցությամբ առկա են բազմաթիվ տեսություններ, տեսակետներ և մոտեցումներ։ Նույնը վերաբերում է մաքսային հարաբերությունների բնագավառին։ Արտաքին տնտեսական գործունեությունը և առաջին հերթին արտաքին …

Մաքսային տարանցում, անմաքս առևտուր

Ռեֆերատ
2400դրամ
12էջ

Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող` Միության ապրանք չհանդիսացող ապրանքները ձևակերպվում են հայտարարատուի ընտրած մաքսային ընթացակարգով` Միության մաքսային օրենսգրքով, սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված կարգով և պայմաններին համապատասխան: Հայաստանի Հանրապետությունից Միության անդամ չհանդիսացող երկրներ արտահանվող ապրանքները ձևակերպվում են հայտարարատուի ընտրած …

Մաքսային վճարների հասկացությունը և տեսակները

Ռեֆերատ
3600դրամ
18էջ

Մաքսային վճարների հաշվարկումը և վճարումը իրենից ներկայացնում է արտաքին տնտեսական գործունեության (ԱՏԳ) իրականացման կարևորագույն գործիքներից մեկը: Բազմաթիվ երկրներում մաքսային վճարները հանդիսանում են պետական բյուջեի եկամտային մասի կարևորագույն բաղկացուցիչ մասը, և մաքսային մարմինների կողմից մաքսային վճարների գանձումը համարվում է մաքսային մարմինների …

Մաքսային հսկողության ձևերը

Ռեֆերատ
2600դրամ
13էջ

Ինտեգրման գործընթացների խորացումը, միջազգային կոոպերացիայի ծավալների զգալի աճը, նոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված այնպիսի արտադրատեսակների արտադրությունը, որին մասնակցում են տասնյակից ավելի պետություններ, անշեղորեն մեծացնում է յուրաքանչյուր պետության արտաքին առևտրի ծավալները: Արտաքին առևտրի ծավալների աճին զուգահեռ մեծանում է մաքսային մարմինների դերը տվյալ …

Մաքսային զննումը որպես մաքսային հսկողության ձև

Ռեֆերատ
3000դրամ
15էջ

Շուկայական տնտեսության զարգացման հետ շատ երկրներ, այդ թվում և Հայաստանը խորապես մտահոգված է անօրինական արտադրության, թմրանյութերի պահանջարկի մասշտաբներով և զարգացման միտումներով, որոնք լուրջ վտանգ են ներկայացնում մարդկանց առողջությանն ու բարեկեցությանը և բացասական հետևանքներ ունենում հասարակության տնտեսական, մշակութային և քաղաքական հիմքերի …

ԱՏԳ ԱԱ դասակարգումը և մաքսային վիճակագրություն

Ռեֆերատ
3400դրամ
17էջ

Երկրների արտաքին տնտեսական հարաբերությունները և արտաքին առևտուրը անմիջականորեն կապված են տվյալ երկրների մաքսային գործունեության հետ: Մաքսային գործի առաջացումը և զարգացումը պայմանավորված են յուրաքանչյուր պետության ներքին և արտաքին պահանջներով, որոնց նպատակն է ապահովել երկրի ինչպես ազգային, այնպես էլ տնտեսական շահերը: Մաքսային …

Անմաքս առևտուր և մաքսային տարանցման ընթացակարգերը

Ռեֆերատ
2000դրամ
10էջ

Մաքսային ընթացակարգը ներառում է մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող μոլոր միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները ՀՀ տարածք ներմուծելիս, ինչպես նաև այդ տարածքից արտահանելիս ու ՀՀ տարածքով տարանցիկ փոխադրելիս ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ձևակերպման ու μացթողնման ամμողջ գործընթացի ժամանակ …